ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
ინფრასტრუქტურა

•სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ადმინისტრაციული შენობა 1 – ქ.თბილისი, ზურაბ ანჯაფარიძის ქ.18.


№2 დაწესებულება - პატიმრობისა და დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულება - ქ. ქუთაისი, ხარებავას ქუჩა, ბოლო მონაკვეთი

• № 3 დაწესებულება - პატიმრობისა და განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულება - ქ. ბათუმი, თევდორე მღვდლის ქ. № 27
• № 5 დაწესებულება - ქალთა სპეციალური დაწესებულება - გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მთისძირი
• № 6 დაწესებულება - პატიმრობისა და განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულება - გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მთისძირი
• №8 დაწესებულება- პატიმრობისა და დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულება - ქ. თბილისი, გლდანის მე-7 მ/რ, მე-2 კმ
• №8 დაწესებულება (ნაწილი) - პატიმრობისა და დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულება - ქ. თბილისი, აბუსერიძე-ტბელის №11
• №10 დაწესებულება - ტუბერკულოზის სამკურნალო და სარეაბილიტაციო ცენტრი - მცხეთის მუნიციპალიტეტი, დაბა ქსანი
• №11 დაწესებულება - არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულება - ქ. თბილისი, გრ. ხანძთელის ქ. №3
• №12 დაწესებულება – ნახევრად ღია და დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულება - ქ. რუსთავი, მშენებელთა ქ. №60
№14 დაწესებულება – ნახევრად ღია და დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულება - ქ. წყალტუბო, სოფელი გეგუთი, ვარციხის დასახლება
• № 15 დაწესებულება - ნახევრად ღია და დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულება - მცხეთის მუნიციპალიტეტი, დაბა ქსანი
№16 დაწესებულება – დაბალი რისკისა და გათავისუფლებისათვის მომზადების თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულება – ქ. რუსთავი, მშენებელთა ქ. №60
• №17 დაწესებულება - ნახევრად ღია და დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულება - ქ. რუსთავი, მშენებელთა ქ. №64
• №18 დაწესებულება - ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულება - ქ. თბილისი, გლდანის მე-7 მ/რ, მე-2 კმ
FaceBook Twitter