ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
სახელმწიფო პროგრამები პენიტენციურ სისტემაში
პენიტენციური ჯანდაცვის პერსონალი უზრუნველყოფს მკურნალობის, მოვლის და რეაბილიტაციის იმავე სტანდარტს, რაზედაც პაციენტებს ხელი მიუწვდებათ სამოქალაქო ჯანდაცვის სექტორში.
პენიტენციურ სისტემაში ხორციელდება შემდეგი სახელმწიფო პროგრამები: Cჰეპატიტის ელიმინაციის, ტუბერკულოზის მართვის, აივ-ინფექცია/შიდსის, და დიაბეტის მართვის სახელმწიფო პროგრამები. ასევე სახელმწიფო პროგრამებით გათვალისწინებული სხვა სამედიცინო სერვისები.

FaceBook Twitter