ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
საზოგადოებრივი მისაღებისაზოგადოებრივი მისაღები ახორციელებს:

1. ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ხანმოკლე და ხანგრძლივი პაემნების ორგანიზებას  (პატიმრობის კოდექსი,მუხლი 17,172 173);

ხანგრძლივ პაემანზე შესასვლელად საჭირო დოკუმენტები
ხანმოკლე პაემანზე შესასვლელად საჭირო დოკუმეტები

2. ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ხანმოკლე და ხანგრძლივი პაემნებზე მისულ პირთა საბუთების შემოწმებას და დაწესებულებაში შესასვლელი ერთჯერადი საშვის გაცემას;


3.  დაწესებულებაში შესვლის მსურველ პირებზე (პროკურორი, ადვოკატი, გამომძიებელი, სასულიერო პირი და ა.შ) დაწესებულებაში შესასვლელი საშვის გაცემას;
4.  ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ახლობლებისა და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის კომპეტენციის ფარგლებში კონსულტაციის გაწევას, განცხადების შედგენაში დახმარებას, შესაბამის პროგრამაში ატვირთვას.


5. ამანათი

საზოგადოებრივ მისაღებში ფუნქციონირებს:
1. საბავშვო სივრცე2. უფასო უსადენო ინტერნეტი (WI-FI) და ინტერნეტ სივრცეFaceBook Twitter